გიყვარს პრიზები? მათი მიღების წესები შეიცვალა. ჩვენი ნიჭიერი მომხმარებლები დავაჯილდოვეთ WhiteBIT კოდებით, აქტივით რომლებიც კოდებშია დაშიფრული. ჩვენ მათ კონკრეტული აქტივობის დასრულებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში ელ. ფოსტის საშუალებით ვუგზავნიდით გამარჯვებულებს.

პრიზების გადაცემის ეს გზაც მოსახერხებელი იყო მაგრამ, მეტი კომფორტი ჩვენი მომხმარებლებისთვის! 16 იანვრიდან პლატფორმა ყველა აქტივობაში გამარჯვებულს ძირითად ბალანსზე, აქტივობის…

--

--

With the Zamzam Token (ZAMZAM) project, we have changed the ZAMZAM/USDС trading pair to ZAMZAM/USDT.

All orders on the ZAMZAM/USDC trading pair have been automatically canceled, and the pair has been closed. You can put new orders on the ZAMZAM/USDT pair.

--

--

Do you like prizes? The rules for getting them will change. We have rewarded our talented users with WhiteBIT Codes, funds encrypted in codes. We sent them to winners by e-mail within 5 business days after the official end of a particular activity.

It was convenient, but you know who…

--

--

WhiteBIT

WhiteBIT is a crypto exchange platform. We guarantee security, reliability and lower fees for our users. Trade your way with us! https://whitebit.com/

Following